Referencie spoločnostiRok 2018


► Elektroprojekt : Napájanie a riadenie betonárne (Inspect/MKBeton, Lučenec) /v realizácii/
► Elektroprojekt : Výmena rozvádzačov RM PS1 Z1 a RB PS1 Z1 žeriava 20+12t pre PS1 (Metsa Tissue s.r.o., Žilina)
► Elektroprojekt : Oprava poľa č.1 el. NN rozvádzača TC311 na PS2 (Metsa Tissue s.r.o., Žilina)
► Elektroprojekt : L-462 Headliner Assembly Line (Grupo Antolin, Slovensko)
► Elektroprojekt : Plnička otvorených vriec pre VUM (VUM, a.s., Žiar nad Hronom)
► Elektroprojekt : Baliaca stanica OBF30 (PROTEIN SLOVAKIA a.s., Liptovský Mikuláš)
► Elektroprojekt : Rekonštrukcia NN rozvádzača RMS (INSPECT s.r.o., Košice)


Rok 2017

► JUS/Automotive : Metal frames assebly stations – elektropráce, projekcia, softvér (Grupo Antolin, Francúzko)
► Pohony&PLC: Softvérové úpravy pre sfunkčnenie dynamickej zmeny navíjacích bubnov optického vlákna – linka OTB102 (Draka Comteq, Prešov-Záborské)
► Pohony: Parametrizácia SINAMICS meničov pre riadenie odvíjania optiky – linka OLT100 (Draka Comteq, Prešov-Záborské)
► Data Acquisition: Rozšírenie funkcionality monitoringu výroby liniek KP120&KP121-mantel (Draka Comteq, Prešov-Ľubotice)
► Elektroprojekt: Využitie kondenzátu EC2 – Dokumentácia pre realizáciu opravy (DATAKON/USS KE)
► Elektroprojekt: Modernizácia odvíjačky Prípravnej linky – Dokumentácia pre realizáciu opravy (DATAKON/USS KE)
► Elektroprojekt: Rekonštrukcia umelého osvetlenia v garážových priestoroch (TULLUS/AUPARK KOŠICE spol s.r.o.)
► Elektroprojekt: Skutkový stav linky KP200 (Draka Comteq, Prešov-Záborské)
► Servisná starostlivosť: FM, PLC, HMI (Draka Comteq, Prešov)


Rok 2016

► Elektroprojekt: Modernizácia linky GT211-Pourtier (Draka Comteq, Prešov)
► SCADA/HMI Softvér: Modernizácia linky GT211-Pourtier (Draka Comteq, Prešov)
► Data Acquisition: Monitoring výroby liniek KP120&KP121-mantel (Draka Comteq, Prešov)
► Elektroprojekt: Projektová dokumentácia pre KR HS – výmena ochrán REF615 v obvode SEE OR Košice (ŽSR)
► SCADA/HMI&PLC Softvér: Modernizácia linky GT201-Pourtier (Draka Comteq, Prešov)
► Elektroprojekt: Modernizácia linky GT201-Pourtier (Draka Comteq, Prešov)
► Servisná starostlivosť: FM, PLC, HMI (Draka Comteq, Prešov)


Roky 2014-2015 – ELSTREAM/GV-tech živnosť

► Elektroprojekt: Napájanie priečne deliacej linky (C.L.N. Slovakia, Košice – USS)
► Elektroprojekt: Automatika ladenia tlmivky L101, L102 (Metsä Tissue, Žilina)
► Elektroprojekt: Modernizácia linky KP120 Mantel – silová časť (Draka Comteq, Prešov)
► Elektroprojekt: Automatické centrovanie navíjačiek na elektrolytickej pocínovacej linke (USS Košice)
► Elektroprojekt: Oprava navíjačiek na elektrolytickej pocínovacej linke (USS Košice)

► HMI Softvér: Modernizácia linky KP120-mantel (Draka Comteq, Prešov)
► PLC Softvér: Softvérové modifikácie jednoúčelových strojov v automotive priemysle (U-shin, Košice)